Individuali veikla

Pajamų pripažinimas: 1) Pinigų apskaitos (kai pajamos faktiškai buvo gautos) – taiko ne PVM mokėtojai. 2) Kaupimo principas (kai pajamos buvo uždirbtos, t.y. buvo suteikta prekė arba paslauga, nepriklausomai nuo to ar pinigai už prekes ar paslaugas buvo gauti) –

Verslo liudijimas

Verslo liudijimas

Verslo liudijimas  Tai yra pažyma, leidžianti fiziniam asmeniui vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kurią išduoda Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau VMI). Ūkinė komercinė veikla yra prekių gamybą, prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, kurie patenka į verslo liudijimų rūšių klasifikatorių. Kaip pavyzdys, buhalterių paslaugų teikimas,

Buhalterio pagalbininkas

Buhalterio pagalbininkas

Buhalteriniai valiutų kursai kiekvienai dienai EURAIS (naudojama nuo 2015.01.01) Buhalteriniai valiutų kursai kiekvienai dienai LITAIS (naudojama iki 2014.12.31) Atlyginimo skaičiuoklė Individualios veiklos skaičiuoklė Suma žodžiais  

Dokumentų formos

Dokumentų formos

Informacija atnaujinama DARBO SUTARTIES PAVYZDINĖ FORMA SAVANORIŠKOS PRAKTIKOS SUTARTIS Įsakymas dėl kuro normų nustatymo Įstatymai: ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS (PROJEKTAS) Kitos dokumentų formos

Darbo sutarčių rūšys nuo 2016.01.01

Darbo sutarčių rūšys nuo 2016.01.01

Pagal galiojanti Darbo kodeksą (toliau DK) išskiriamos tokios darbo sutartys: neterminuoto, terminuotos, laikinosios, sezoninės, dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų, su namudininkais, patarnavimo darbams ir kitos.   Naujojo DK projekte siūlomos tokios darbo sutartys (svarbiausi aspektai): 1. Neterminuota darbo sutartis, 2. Terminuota darbo sutartis – sudaroma tam

Atvirkštinis PVM mechanizmas nuo 2015 08 25

Atvirkštinis PVM mechanizmas nuo 2015 08 25

Atvirkštinis PVM mechanizmas  nuo 2015 m. rugpjūčio  25  d.  taikomas ne tik statybos darbų, bet  ir  tiekiamų  prekių  (kilnojamųjų  pagal prigimtį daiktų), kurios instaliuojamos (montuojamos) statinyje, kuriame atliekami statybos darbai, ir po tokio instaliavimo (montavimo) tampa neatsiejama statinio dalimi,  atžvilgiu,  jeigu

PVM 96 str. papildymas nuo 2015.07.01

PVM 96 str. papildymas nuo 2015.07.01

Nuo 2015.07.01 įsigalioja papildomos atvirkštinio apmokestinimo taikymo galimybės. Be jau žinomu nuostatų, taikant atvirkštinį apmokestinimą, t.y.: 1.1. prekių ar paslaugų tiekėjui pradėta bankroto procedūra teisme arba; 1.2. tiekiamos spalvotųjų ir juodųjų metalų laužas ir atliekos, 1.3. tiekiama mediena: 1.3.1. rąstai – apvalios medienos dalys;

Nuo 2016.01.01 įsigalioja nauji VAS

Nuo 2016.01.01 įsigalioja nauji VAS

Nuo 2016.01.01 keičiami pagrindiniai verslo apskaitos standartai: Finansinė atskaitomybė Balansas Pelno (nuostolių) ataskaita Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita Pinigų srautų ataskaita Aiškinamasis raštas Pajamos Sąnaudos Ilgalaikis materialusis turtas Nematerialusis turtas Verslo jungimai Investicijos į asocijuotąsias įmones Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į