Pajamų pripažinimas:

1) Pinigų apskaitos (kai pajamos faktiškai buvo gautos) – taiko ne PVM mokėtojai.

2) Kaupimo principas (kai pajamos buvo uždirbtos, t.y. buvo suteikta prekė arba paslauga, nepriklausomai nuo to ar pinigai už prekes ar paslaugas buvo gauti) – taiko PVM mokėtojai (net po išregistravimo) ir tie, kas savo individualiai veiklai yra priskyręs ilgalaikį turtą ir pateikė FR0457 formą (net nustojęs savo veikloje naudoti ilgalaikį turtą)

Prievolę registruotis PVM rasite čia.

Jeigu fizinis asmuo vykdo kelias individualias veiklas – jis turi visoms veiklos taikyti vienodą principą.

Plačiau, skaitykite čia.

 

VMI apmokestinimas

GPM apskaičiuojamas:

Metinis pelnas × 15% – PMK (pajamų mokesčio kreditas)

Metinis pelnas = gautos pajamos – patirtos išlaidos

 

Kai individualios veiklos pelnas neviršija 20.000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų), faktiškai apskaičiuota GPM suma sudaro 5%, PMK = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x 0,1

Kai individualios veiklos pelnas viršija 20.000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų), pajamų mokesčio dydis atitinkamai didėja nuo 5% iki 15%,
PMK
= metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x (0,1 – 2/300 000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20 000))

Kai individualios veiklos pelnas sudaro 35.000 Eur (trisdešimt penkių tūkstančių eurų) sumą ir daugiau, taikomas 15%. GPM tarifas.

Išsamesnę informaciją rasite čia. Skaičiavimo pavyzdžius rasite čia.

 

Metinis pelnas = gautos pajamos – patirtos išlaidos

Iš individualios veiklos gautų pajamų patirtas išlaidas galite atimti dviem būdais:

  1. faktiškai patirtas išlaidas, joms pagrindžiant reikia turėti visus dokumentais, arba
  2. 30 proc. nuo gautų pajamų (nereikia turėti dokumentų).

Patirtos išlaidos, turi būti laikomos su per tuos mokestinius metus faktiškai  uždirbtomis individualios veiklos pajamomis susijusios patirtos įprastinės šiai veiklai išlaidos, vadinamos leidžiamais atskaitymai – Leidžiamų atskaitymų sąrašas

Atkreiptinas dėmesys, kad ne visas išlaidas, pagrįstas turimais dokumentais, galite atimti iš uždirbtų pajamų. Iš pajamų negalima atimti neleidžiamų atskaitymų – Neleidžiamų atskaitymų sąrašasIr dalį ribojamų dydžių leidžiamų atsikaitymų – Ribojamų atskaitymų sąrašas

 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, nuo 2019-01-01 vykdęs individualią veiklą, turi užpildyti GPM311 deklaraciją ir deklaracijos GPM311C priedą (net jeigu individualios veiklos pajamų negavo)

Kitos pareigos

Individualios veiklos registravimas ir individualios veiklos nutraukimasMokesčių skaičiuoklė

 

SoDros apmokestinimas

 

SoDros įmokos mokamos nuo 90% pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų).

VSD įmokų dydžiai

  • 12,52%, jei nekaupiate papildomai pensijai;
  • 14,92%, jei kaupiate papildomai pensijai ir mokate 2,4% įmoką;
  • 15,52%, jei kaupiate papildomai pensijai ir mokate 3% įmoką.

Maksimalios VSD įmokos:

  • Pensijai nekaupiate papildomai – 7.282,40 Eur
  • Kaupiate pensijai papildomai ir mokate 2,4 proc. – 8.678,38 Eur
  • Kaupiate pensijai papildomai ir mokate 3 proc. – 9.027,38 Eur

Mokėjimo būdai:

Vieną kartą per mėnesį – jei įmokas mokate avansu, nuo Jūsų pasirinktos sumos, VSD įmokos mokamos kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Vieną kartą metuose – jei VSD įmokų dydis priklauso nuo praėjusiais metais gautų pajamų, VSD įmokos sumokamos ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos. 

 

PSD įmokų dydis

PSD įmokos skaičiuojamos nuo MMA (nuo 2021.01.01 MMA = 642 Eur), galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Kas mėnesį mokama PSD įmoka lygi 6,98% × 642 = 44,81 Eur.

Maksimali PSD įmoka – 4.059,99 Eur.

PSD mokama kiekvieną mėnesį iki mėnesio paskutinės dienos. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos, sumokamas skirtumas tarp sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų.

Kas mėnesį mokėti PSD nereikia, jeigu:

  1. mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos. Pvz: dirbate pagal darbo sutartį, esate valstybės tarnautojas, pareigūnas, gaunate ligos, motinystės, vaiko priežiūros išmokas ir kt.
  2. esate draudžiami valstybės lėšomis. Pvz: turite būtinąjį stažą senatvės pensijai gauti, esate studentas, studijuojantis pagal nuolatines studijų programas ir kt.

 

SoDros surenkamos sąskaitos 

VSD įmokos kodas 292

PSD įmokos kodas: Einamosios įmokos 313, Nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, ir įsiskolinimo sumokėjimas 343

 

Pilna mokesčių skaičiuoklę rasite čia.

Individuali veikla