Atvirkštinis PVM mechanizmas  nuo 2015 m. rugpjūčio  25  d.  taikomas ne tik statybos darbų, bet  ir  tiekiamų  prekių  (kilnojamųjų  pagal prigimtį daiktų), kurios instaliuojamos (montuojamos) statinyje, kuriame atliekami statybos darbai, ir po tokio instaliavimo (montavimo) tampa neatsiejama statinio dalimi,  atžvilgiu,  jeigu tokios prekės tiekiamos apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui pagal vieną sutartį kartu su atitinkamais instaliavimo (montavimo) ir (arba) kitais statybos darbais, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje. Detaliau žiūrėti čia
Statybos įstatymas 2 str. 15 d.:

15. Statybos darbai – visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo). Statybos darbai skirstomi į bendruosius (žemės darbai, statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai) ir specialiuosius (kiti statybos darbai). Specialiųjų darbų rūšys nustatomos normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.

Atvirkštinis PVM mechanizmas nuo 2015 08 25