NPD = 200 – 0,34 * (DU — 350 Eur)

Kai DU 938,23 €, tuomet NPD = o €

PNDP (už vieną vaiką, abiems tėvams) = 120  €, atitinkamai vienam tėvui – 60 €

Darbingumo lygis NPD
0-25 % 270 €
30-55 % 210 €
NDP formulė, PNPD dydžiai nuo 2016.01.01