Buhalterinės apskaitos kursai. Programa:

TEORINĖ DALIS

I. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir organizavimas:

1. Buhalterijos sąvoka ir jos naudojimas;
2. Bendrieji apskaitos principai:
3. Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų įtaka lygybei
4. Sąskaitos. Jų panaudojimas ūkinėms operacijoms registruoti
5. Apskaitos ciklas

II. Buhalterinės apskaitos pagrindai:

6. Turto sąvoka apskaitoje

a. Ilgalaikis turtas, jo klasifikavimas ir jo nusidevėjimas
b. Trumpalaikis turtas ir jo klasifikavimas

7. Nuosavybės sąvoka apskaitoje: Nuosavybės esmė UAB

a. Nuosavas kapitalas – savininkų nuosavybė
b. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – kreditorių (skolintojų) nuosavybė

8. Pajamos ir Sąnaudos

a. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas;
b. Pajamų ir sąnaudų grupavimas;
c. Pajamų apskaita:
d. Sąnaudų apskaita:
e. Patirtų, bet neapmokėtų sąnaudų apskaita:

9. Dvejybinė apskaitos sistema (pavyzdžiai ir jų sprendimas)

III. Finansinė atskaitomybė:

10. Finansinės ataskaitos ir jų esmė:

a. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos operacijos;
b. Kaupimo ir palyginimo principų esmė apskaitoje;
c. Ataskaitinis laikotarpis;
d. Sąskaitų koregavimai;
e. Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
f. Sąskaitos uždarantieji įrašai;
g. Finansinės atskaitomybės rengimas;
h. Pelno (nuostolių) ataskaita;
i. Balansas.

11. Apskaitos politika ir finansinės atskaitomybės rengimas

a. Apskaitos politika;
b. Finansinės atskaitomybės rengimas;
c. Apskaitiniai įvertinimai;
d. Apskaitos klaidos ir jų taisymas.

IV.Mokesčių apskaitos pagrindai. Mokesčių sistema:

12. Pelno mokestis (PM)

a. Pelno mokesčio PLN204 deklaracijos pildymas ir iškilusių praktinių klausimų analizė;
b. Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika. Konkrečių pavyzdžių analizė;
c. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Sudėtingų situacijų analizė;
d. Reklamos ir reprezentacijos sąnaudų pripažinimo problematika;
e. Pelno mokesčio lengvatų taikymas;
f. Beviltiškų skolų pripažinimas: dokumentacija, įrodymai, apskaita;
g. Mokestinių nuostolių perkėlimo ir perdavimo tvarka.

13. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) naujovės ir aktualijos

a. PVM deklaracijų pildymo probleminių klausimų analizė;
b. Mokėtinos PVM sumos tikslinimas dėl beviltiškų skolų;
c. PVM atskaitos probleminiai klausimai;
d. PVM lengvatų taikymo naujovės;
e. 0 % PVM tarifo taikymo problematika;
f. ES direktyvų, reglamentuojančių PVM klausimus, taikymas.

14. Nekilnojamojo turto mokesčio aktualijos

a. NT mokesčio apmokestinimo tvarka;
b. Brangaus nekilnojamojo turto apmokestinimas;
c. Mokesčio skaičiavimo ypatumai;
d. Mokesčio objektas ir tarifų nustatymo tvarka;
e. NT mokesčio deklaracijos pildymas ir pateikimas.

15. Darbo santykiai

a. Darbo sutartis;
b. Darbuotojų priėmimo/atleidimo iš darbo tvarka;
c. Darbuotojų apskaita;
d. Darbo užmokesčio apskaita;
e. Atostoginiai ir kompensacijos;
f. Ataskaitos VSDF valdybai.

V. Teisės klausimai, žinotini buhalteriui:

17. Teisiniai aspektai

a. Buhalterio atsakomybė;
b. Darbo teisės aktualijos;
c. Juridinių asmenų veiklos teisiniai aspektai;
d. Skolų valdymo teisiniai klausimai.

18. Apskaitos sistema ir svarbiausi jos elementai

a. Dokumentavimas;
b. Inventorizavimas;
c. Sąskaitos;
d. Dvejybinis įrašas;
e. Įkainojimas;
f. Kalkuliavimas;
g. Finansinės ataskaitos

VI. Baigiamasis uždavinys ir sertifikato įteikimas

 

PRAKTINĖ DALIS

Po kiekvienos paskaitos studentai gauna namų darbus, susijusius su išdėstytos paskaitos medžiaga:

 1. pirkimo/pajamavimo dokumentai;
 2. pardavimo/nurašymo dokumentai;
 3. kasos ir banko apskaita;
 4. avansinės apyskaitos;
 5. darbo užmokesčio skaičiavimas;
 6. personalo dokumentacija;
 7. komandiruočių apskaita;
 8. atsargų apskaita;
 9. kuro apskaita;
 10. pirkėjų/tiekėjų skolų apskaita;
 11. ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas;
 12. balanso ir metinės finansinės atskaitomybės sudarymas;
 13. pridetinės vertės mokesčio (PVM) deklaracija;
 14. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracija;
 15. pelno mokesčio (PM) deklaracija;
 16. Nekilnojamo turto (NT) deklaracija;
 17. SoDros ataskaitos;
 18. pranešimai SoDrai (priėmimas, atleidimas ir kt.).

Registruokis jau šiandien ir gauk nuolaidą!

Buhalterinės apskaitos kursai trunka 3 mėn.

Registruotis į kursus